trade press

  1. İsim ticaret basını (ticari konuları işleyen dergiler ya da gazeteler
  2. ticaret basını
sendika basını