transit one's property by will

  1. Fiil malını mülkünü vasiyetle bırakmak
  2. Fiil malıni mülkünü vasiyetle bırakmak