trend rate of gross national product growth

  1. gayri safi milli hâsılanın büyüme oranı trendi
  2. gayri safi milli hasılanın büyüme oranı trendi