trust department

  1. İsim emanet şubesi
  2. (US) bankaların mutemetlik ve mütevellilik işleriyle uğraşan servisi