try one's hand at

  1. (ilk defa olarak) bir işe girişmek, yapıp yapamayacağını denemek.
denemek, gayret etmek, çalışmak.
After trying his hand at politics, he soon went back into business.