1. iki kişilik bir odadaki tek kişilik iki yataktan her biri