twist the meaning of a passage

  1. Fiil bir parçanın anlamını bozmak
  2. Fiil bir parçaya ters anlam vermek