under lock and key

  1. kilit altında, sımsıkı kapalı, sıkı güvenlik altında.
    to put/keep sth/someone under lock and key:
    Bir şeyi/kimseyi kilit altında saklamak/muhafaza etmek.
mektuplarını kilit altında tutmak Fiil
kilit altında tut