upon information and belief

  1. (US) edinilen en inanılır bilgiler çerçevesi içinde
  2. edinilen en inanılır bilgiler çerçevesi içinde