upside down

devrilmek Fiil
didiklemek Fiil
her şeyi altüst etmek Fiil
didik didik etmek Fiil
her şeyi altüst etmek Fiil
evin altını üstüne getirmek Fiil
altüst etmek/olmak, devrilmek, devirmek.
biriyle alacağı vereceği kalmamak Fiil
fit olmak Fiil
tepetaklak olmuş
altüst
tepetaklak
altüst, ters, tepe taklak, baş aşağı.
hold something upside-down: bir şeyi başaşağı tutmak.
turn
upside-down : altüst etmek, altını üstüne getirmek.
He turned the house upside-down , but couldn't find the hat.
Sıfat
karmakarışık, darmadağın, keşmekeş.
The room was upside-down: Oda karmakarışıktı. Sıfat