1. (hastalığa karşı) aşılamak.
  2. çiçek aşısı yapmak.
  3. aşılanan kimse
aşılatmak Fiil