1. pest
  2. plague
  3. black death
  4. murrain
  5. plaque , pestilence ; bubonic plague .
plague bacillus

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Fârelerden insanlara geçen ve salgın hâlini ... ateşli, öldürücü hastalık, tâun