1. Sıfat suitable for a document or certificate
passport photo İsim
passport-size photo İsim
passport photo İsim

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Vesîka için gerekli olan, bir vesîkada ... Vesîkalık fotoğraf söyleyişinde geçer