1. Fiil titre(ş)mek, titre(ştir)tmek, titretmek, ihtizaz et(tir)mek.
  A piano string vibrates and makes a sound
  when a key is struck.
 2. Fiil salla(n)mak, salınmak.
 3. Fiil (ses) çınlamak.
  The clanging vibrated in his ears.
 4. Fiil heyecanlanmak, heyecanla titremek.
  Their hearts vibrated to the speaker's stirring appeal.
 5. Fiil ikirciklenmek, tereddüt etmek, duraksamak.
 6. Fiil titreşerek (zamanı) ölçmek/göstermek.
iki fikir arasında sallanmak Fiil