1. heart
  2. conscience
  3. qualm
  4. casuist
conscientious objection İsim, Hak ve Özgürlükler
guilty conscience
clear conscience
clean conscience
social conscience
qualm İsim
qualms of conscience İsim
bad conscience İsim
compunction İsim
pangs of conscience İsim
remorse İsim
guilty conscience İsim
to have qualms of conscience Fiil
to feel the pricks of conscience Fiil
to have guilty conscience Fiil
without compunctions
conscience smitten
conscience smitten
to prick Fiil
moral pressure
pressure of conscience
co scruples İsim
conscientious scruples İsim
liberty of conscience
freedom of conscience İsim, Hak ve Özgürlükler
matter of conscience
point of conscience
soul searching İsim
conflict of conscience
right of conscience
freedom of conscience İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
clear conscience
conscientous
case of conscience
Law on the Protection of Freedom of Conscience and Right to Assembly Özel Isim, Hukuk
moral victory
to make something a matter of conscience Fiil
to have no qualms about doing sth Fiil
to make a matter of conscience Fiil
freedom of religion and conscience İsim, Hak ve Özgürlükler

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. İnsanda iyiyi kötüyü ayırt eden, iyilikten ... bir yargıya iten duygu