1. union or reunion with one's beloved

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Sevdiğine kavuşma