1. İsim (siyasî kampanya vb. için ayrılan) mücadele ödeneği.