1. yatak olarak kullanılan içi su dolu büyük plastik torba
su yatağı, pamuk vb. yerine su ile dolu plastik yatak. İsim