way of living

yaşama biçimini değiştirme
sağlıklı yaşam
birini hayatını kazanacak bir işe koymak Fiil