wear one's heart on one's sleeve

  1. hislerini (bilhassa aşkını) gizleyememek, belli etmek, açığa vurmak, açık kalpli olmak.
  2. hislerini saklamamak, içi dışında olmak, sır tutmamak, açık kalpli olmak.