1. hangi, hangisi(ni).
  which shoes shall I wear, the red ones or the brown ones? Hangi pabuçları
  giyeyim, kırmızıları mı, yoksa kahverenklileri mi?
  which of these is yours? Seninki bunlardan hangisi?
  I don't know which of them to buy: Hangisini alacağımı bilemiyorum.
 2. -ki, olan, bulunan.
  Take the book which is on the desk: Sıranın üstündeki (üstünde bulunan) kitabı al.
 3. ki o/onu.
  The book, which I read last night, was exciting: Dün gece okuduğum kitap heyecanlı idi.
 4. ara tümceleri bağlamakta kullanılır:
  He was late last night, and, which is worse, he forgot to buy
  milk: Dün gece geç geldi, işin fenası süt almayı da unutmuş.
  This amount, above which I cannot go, is my last offer: Bu son teklifimdir, daha fazla veremem.
  He hung around for hours, and which is worse, kept me from doing my work.
  Kullanılışı:
  WHICH ve
  THAT sözcükleri anlam bakımından yakın olduklarından hangisinin nerede kullanılacağı hususunda çok defa tereddüde düşülür. Geleneksel kurala göre, kısıtlamalı ilgi tümcelerinde
  THAT, kapsamda kısıtlama olmadığı hallerde
  WHICH kullanılır. Örneğin "
  The house that has green shutters has been sold: Yeşil pancurlu ev satıldı" tümcesinde satılan evin başkası değil de yeşil pancurlu olduğu kastedildiğinden bu kapsam kısıtlaması
  that ile ifade edilmiştir:
  It was the house with green shutters that was sold, not any other house. Eğer bu tümce
  "The house, which has green shutters, has been sold." şeklinde söylenirse, burada "yeşil pancur" evi tanımlamak için kullanılmış olur ve "Hani pancurları yeşil bir ev vardı ya, işte o ev satıldı" gibi bir anlam taşır, yani
  WHICH evi diğer satılık evlerden ayırdetmek için değil, sadece tanımlamak için kullanılmıştır. Konuşmada çoğunlukla
  THAT ve
  WHICH arasında dikkatli bir ayırım yapılmaz ve biri yerine öbürü kullanılabilir. Anlam kısıtlaması vurgu ile belirtilir. Fakat dikkatli yazarlar belirttiğimiz ince farkı gözetirler. Bundan başka
  WHICH, yalnız cansız şeylerden ve hayvanlardan bahsedilirken kullanılır, insanlardan bahsedilirken asla kullanılmamalıdır.

  Halbuki THAT hem insanlara, hem cansız eşya ve hayvanlara uygulanabilir.

  WHO, WHOM, WHOSE ise şahıslar ve özel adlı hayvanlar için (kısıtlı veya kısıtsız anlamda) kullanılır:
  The man whom (or that) you saw is my father: Gördüğünüz zat babamdır.
  Whom did you see? Kimi gördünüz?
 5. adılının iyelik hali: ki onun.
  a word whose meaning escapes me: anlamını çıkaramadığım bir sözcük.

  an animal whose fur changes color: kürkü renk değiştiren bir hayvan.
kendi çıkarına bakmak Fiil
menfaatinin nerede olduğunu bilmek Fiil
çıkarını /menfaatini bilmek, gerçek çıkarının nerede/hangi tarafta olduğunu bilmek.
kârın/çıkarın nereden geleceğini bilmek.
olmadığı takdirde
Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan? Cümle
ihtiva eden
hangisi
hangisi
hangi miz
sürümlü
genel eğilim/temayül, gelecekten beklenen, muhtemel gelişme.
Try to find out how the wind blows. See how the wind blows.
ısırıcı
bir kanunun geçerli olduğu bölgede yerleşik olmak
bir kanunun geçerli olduğu bölgede ikamet etmek
mahsup edilebilecek alacak
eksiğini tamamlamak Fiil
fiilin işlendiği tarih İsim, Hukuk
rastgele, gelişigüzel, lâalettayin, düzensiz, her yön(d)e, her taraf(t)a, darmadağın.
He packed his
suitcase every which way. When the police arrived, the crowd started running every which way. Toys scattered about every which way.
inanılacak gerçek
entitled bir işçiye hakkı olan ihbar önelini vermek Fiil
işçiye hakkı olan ihbar önelini vermek Fiil
kolayca bozulabilen mallar İsim
bu durumda
10 ocak'tan itibaren tahakkuk eden faiz
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket İsim, Medeni Hukuk
en ufak bir delil bile yok
ayın kaçında ?
işbu antlaşmayla verilen yetkiler İsim
işbu antlaşma ile verilen yetkiler İsim
bilmediği bir konuda uluorta konuşmak Fiil
tüzüğün geçerli olup olmadığının konu alındığı dava
kendi uygulamadığı ilkelere bağlı görünmek Fiil
ittifakla kabul edilmiş karar
olayların gelişmesini beklemek/rüzgârın nereden eseceğini beklemek/acele iş yapmamak.
Bu arada, ... Zarf
Hazır konu açılmışken, ... Zarf
Yeri gelmişken, ... Zarf
Aklıma gelmişken, ... Zarf
bir geminin kiralanma şartları İsim
uygulanacak kanun
tüm sorunun çevresinde döndüğü nokta
karşı karşıya bulunduğumuz sorular İsim
...'in kullanım amacı İsim
ayakkabıyı açma açış