white-run country

beyaz azınlıkça yönetilen devlet