without undue delay

  1. Zarf aşırı bir gecikmeye mahal vermeksizin
  2. fazla gecikmeden