work attitude

  1. iş karşısındaki davranış
  2. iş karşısında davranış
işe karşı tutum