1. İsim çalışma tablosu
  2. İsim, Bilgi Teknolojileri İşlem Tablosu
  3. Bilgi Teknolojileri taslak
iş izlencesi: çalışma programı ve saatlerini gösteren kâğıt. İsim
müsvedde, karalama kâğıdı. İsim