1. İsim, Zooloji kurt, solucan. (İlgili sıfat:
  vermicular)
 2. İsim solucana benzer şey.
 3. İsim alçak, miskin, pısırık kimse.
  He's rather a worm: Miskinin biridir.
  Even a worm will turn:
  En pısırık adam bile ancak bir hadde kadar sabreder.
 4. İsim vida dişi.
 5. İsim sonsuz vida.
 6. İsim helezon taşıyıcı.
 7. İsim yılan.
 8. İsim (bkz: lytta ).
 9. İsim azap, insanın içini kemiren/rahatsız eden şey.
  the worm of conscience gnaws incessantly.
 10. Fiil sürün(dür)mek, sinsi sinsi ilerle(t)mek.
  worm (oneself/one's way) through undergrowth: çalılar
  vb. arasından oyulganmak/ kıvrılarak ilerlemek.
 11. Fiil
  worm into: sinsice/dalkavuklukla elde etmek.
  to worm oneself into someone's favor: sinsice/
  dalkavuklukla birinin teveccühünü kazanmak.
 12. Fiil
  worm out/from: hile ile/ sinsice elde etmek.
  to worm a secret out of a person: hile ile birinin sırrını öğrenmek.
 13. Fiil dalkavuklukla/ sinsi sinsi sokulmak/göze girmek.
 14. Fiil köpeğin dili altındaki kurt gibi siniri kestirmek.
 15. Fiil solucan/kurt düşürmek.
 16. Fiil, Denizcilik halatın yivlerini kıtıkla doldurmak.
kalabalık arasından kendine yol açmak.
elma kurdu
(Carpocapsa pomonella): kurtçuğu elmalara musallat olan bir güve.
keseli kurt. İsim
şerit kurdu
(Lineus longissimus): koyu kahveengi kundura bağına benzer kurt.
soğutma kangalı
night crawler İsim
erken kalkan yol alır
göz kurdu
(Filaria loa): takriben 12 mm uzunluğunda beyazımsı renkte yuvarlak kurt. Afrikanın
bazı bölgelerinde bulunur ve göz kapaklarında iltihaplı bir hastalığa sebep olur.
İsim
balık yemi

grugru ile ayni anlama gelir. çam biti
(Rhynchophorus palmarum): G. Amerikada çamlara zarar veren bir böcek.
iplik kurdu
(Dracunculus medinensis): Hindistan ve tropikal Afrikada akar ve durgun sularda yaşayan
ve larvası insan ve hayvan gövdelerinin alt kısmında ve bacaklarda asalak olarak deri altına yerleşip hastalığa sebep olan iplik gibi ince bir kurt.
hairworm (2).
kızıl solucan, kızılkurt
(Tubifex): sularda yaşayan küçük kırmızı kurt. İsim
şerit kurdu
(Haemonchus contortus): davar ve sığırların midesine arız olan asalak kurt.
wireworm
ile ayni anlama gelir.
İsim
sirke kurdu,
(Anguillula aceti): sirkede, mayalanmış hamurda bulunan çok ufak kurt. İsim
WORM Bilgi Teknolojileri
sonsuz vidalı işletme düzeni. İsim
kurt yeniği
mırmır balığı
(Echelus myrus). İsim
yılankavi çit.
snake fence ile ayni anlama gelir. İsim
sonsuz vida dişlisi. İsim
ağzından laf almak Fiil
karşısındakinin ağzından ustalıkla laf almak Fiil
ayaksız kertenkele
(Amphisbaenidae): Afrika ve G. Amerikada bulunur, solucana benzer, toprağa gömülerek yaşar. İsim
birinin güvenliğine sokulmak Fiil
ağzından sır kapmak Fiil
bir şeyden kaçamak yapmak Fiil
sonsuz vida
dolambaçlı çit.
solucan yılan
(Carphophis amoenus). Orta ABD'de bulunan solucan gibi ufak yılan. İsim
birinin mahremiyetine girmek Fiil
sonsuz vida çarkı. İsim
alttan bakış, aşağılık bir mevkiden yukarıya bakış. bird's-eye view
 1. Bilgi Teknolojileri worm ( write-once-read-many )