worry along

  1. (güçlüklere/engellere rağmen) ilerlemek/başarmak, altından kalkmak, üstesinden gelmek.
    To others the
    situation seemed intolerable, but with luck and persistence she worried through.