yarım gün çalışan işçi

  1. half- time worker
  2. half- timer
  3. part time employee
  4. part time worker
  5. part-time worker
  6. piece-rate employee
  7. half-time worker
  8. half timer
part-time worker
part-time employee
part-time employee employe