1. Zamir senin, sizin.
  I like your idea. your book. your brother/father/mother. Wash your hands.
 2. Zamir bir topluluğu/grubu belirtmekte kullanılır:
  Take your factory workers, for instance: Örneğin fabrika
  işçilerini ele alalım.
  Your typical postage stamp is square. Your actual English gentleman.
 3. Zamir hoşnutsuzluk, fikir ayrılığı vb. belirtmekte kullanılır:
  If this is your famous French cooking, I
  don't think much of it: Senin okadar methettiğin Fransız usulü yemek beni pek sarmadı.
sevgili kızınız
kredi bakiyeniz
zimmetiniz
zimmet bakiyeniz
zatıâliniz
ekselans
en yakınınızdaki Sıfat
size en yakın ... Sıfat
kulunuz, köleniz, bendeniz.
teşrifiniz rica olunur
sizin referansınız
sizin referansıniz
(bir papaza hitap ederken) muhterem efendim
muhterem peder
zatıaliniz
yours Zamir
... seni aşar.
... tam senlik. Cümle
siparişiniz üzerine
masraflarınız düşüldükten sonra
arzu nuz hilafına
size uygun bir zamanda Zarf
uygun bir zamanınızda Zarf
nasıl takdir buyurursanız
dilediğiniz zamanda
en erken uygun zamanında
mümkün olduğu kadar çabuk Zarf
riski size ait olmak üzere
cevabınızı bekliyoruz
kirpiklerini kırpıştırmak Fiil
kafa patlatmak Fiil
uzun uzadıya düşünmek Fiil
üzüntüden harap olmak Fiil
çok üzülmek Fiil
sümkürmek Fiil
sözünü tutmamak Fiil
sözünü yerine getirmemek Fiil
şüphelerinden kurtulmak Fiil
korkularından kurtulmak Fiil
korkularını bir kenara bırakmak Fiil
hatırlamaya çalışmak Fiil
soluklanmak Fiil
fikir değiştirmek Fiil
bambaşka olmak Fiil
fikrini değiştirmek Fiil
topuk selamı vermek Fiil
topuklarını birbirine vurmak Fiil
çok faydalı olmak Fiil
çok iyi olmak Fiil
inançlarından taviz vermek Fiil
onurunu zedelemek Fiil
dürüstlüğüne leke sürmek Fiil
ilkelerinden taviz vermek Fiil
prensiplerinden taviz vermek Fiil
beklemeye zorlanmak Fiil
izini silmek Fiil
izini yok etmek Fiil
izini kaybettirmek Fiil
altına etmek Fiil
şans dilemek Fiil
vaatlerini yerine getirmek Fiil
kesenin ağzını büzmek Fiil
harcamalarını azaltmak Fiil
masraflarını kısmak Fiil
gözlerini kaçırarak başını öne eğmek Fiil
bakışını kaçırmak Fiil
gözlerini başka tarafa çevirmek Fiil
gözlerini başka tarafa çevirmek Fiil
gözlerini kaçırmak Fiil
yediği ekmeği hak etmek Fiil
suçu üstlenerek istifa etmek Fiil
dümdüz devam etmek Fiil
kendi bildiği gibi yapmak Fiil
kokunun geldiği yeri bulmak Fiil
kokuyu kaynağına kadar izlemek Fiil
burnunun dikine gitmek Fiil
dikkatinize (sunulur
bilgilerinize
kendi iyiliğin için Zarf
yolunu açmak Fiil
kendine çekidüzen vermek Fiil
hayatını bir düzene koymak Fiil
kendini toparlamak Fiil
hayatını düzene sokmak Fiil
hayatını düzene koymak Fiil
hayatını bir düzene koymak Fiil
kendini toparlamak Fiil
kendine gelmek Fiil
kapı dışarı edilmek Fiil
kendini toparlamak Fiil
hayatını düzene koymak Fiil
kendini toplamak Fiil
kendine gelmek Fiil
hayatını bir düzene koymak Fiil
aklını başına toplamak Fiil
istediğini almak Fiil
elinden geleni yapmak Fiil
canını siper etmek Fiil
soluğunu tutmak Fiil
nefesini tutmak Fiil
karnını içeri çekmek Fiil
Neler yaptın bugün?
Günün nasıl geçti?
affınızı rica ederim
buyur buyrun
Senin gibileri bilirim.
Sen bilirsin.
sence Zarf
elini çekmek Fiil
vaadini yerine getirmek Fiil
vaadini yerine getirmek Fiil
iyileşmek Fiil
yeniden iyi duruma gelmek Fiil
düzelmek Fiil
rahatlamak Fiil
cebini doldurmak Fiil
haksız kazanç elde etmek Fiil
çıkar sağlamak Fiil
aklını kullanarak para kazanmak Fiil
alavere dalavereyle geçinmek Fiil
sabrı taşmak Fiil
itidalini kaybetmek Fiil
gözleri kararmak Fiil
ölmek Fiil
tahtalıköye gitmek Fiil
öteki dünyaya gitmek Fiil
ölmek Fiil
tabutu boylamak Fiil
iyi şanslar (kadeh kaldırırken
küstahlığı bırak
kendiliğinden Zarf
kendi rızasıyla Zarf
kendi başına Zarf
kendi isteğiyle Zarf
geçimini sağlamak Fiil
hayatını kazanmak Fiil
özürlerini iletmek Fiil
özür dilemek Fiil
talimatlarınıza uygun olarak
ayakları yere sağlam basmak Fiil
sağlam durmak Fiil
pot kırmak Fiil
patavatsızlık etmek Fiil
münasebetsizlik etmek Fiil
gaf yapmak Fiil
imzalamak Fiil
imza atmak Fiil
azarlamak Fiil
bağırmak Fiil
sorunuz ile ilgili olarak
aynı pozisyonu almak Fiil
yerine dönmek Fiil
kendi fikrini söylemek Fiil
olanağa sahip olmak Fiil
iyi dileklerini iletmek Fiil
sevgilerini yollamak Fiil
saygılarını iletmek Fiil
saygılarını sunmak Fiil
altına sıçmak Fiil
konuşma
ağzını kapa
gülmekten ölmek Fiil
bağımsızlığını kazanmak Fiil
kanatlarını açmak Fiil
kanat açmak Fiil
inat etmek Fiil
fikrini belirterek risk almak Fiil
fikrini söylemeye cesaret etmek Fiil
emrinize tabidir
tabanları yağlamak Fiil
Acele etme.
hemen harekete geçmek Fiil
şansını denemek Fiil
bileğini burkmak Fiil, Tıp ve Sağlık
boşa dil dökmek Fiil
Düzgün konuş!
Ağzından çıkanı kulağın duysun!
Düzgün konuş!
Ağzından çıkanı kulağın duysun!
bastığın yere bak
Düzgün konuş!
içinden geçenleri açıkça göstermek Fiil
duygularını açığa vurmak Fiil
içi dışı bir olmak Fiil
duygularını gizlememek Fiil
arzu nuz ?
çevre edinmek Fiil
geleceği düşünmekten bugünü yaşamamak Fiil
nazik müsaade nizle
ulaşmak Fiil
tek başınıza Zarf