zero base budgeting

tüm bütçe: bir malî dönemde evvelki dönem bütçesindeki değişiklikleri değil bütçenin tümünü hazırlama yöntemi. İsim