death by accident

  1. kaza sonucu ölüm
  2. kaza ile ölüm