pull the labouring oar

  1. Verb zor altında çalışmak