act with good reason

  1. Fiil haklı olarak davranmak
  2. Fiil hak sahibi sıfatıyla hareket etmek