1. Sıfat iğrenç, iğrendirici, tiksindirici, nefret verici, menfur.
  2. Sıfat çekindirici, sakındırıcı, menedici, önleyici.
    aversive magic to draw off evil.