biriyle karşılaşmak

  1. Fiil to come across sb
  2. Fiil to knock up against sb
  3. Fiil to run against sb
  4. Fiil to bump into someone
  5. Fiil to come across someone
  6. Fiil to come upon someone
to knock against sb Fiil