capital reduction

sermaye azalması
hisse sermayesinin azaltılması