contributor

  1. İsim bağışçı, yardım eden/iane veren/katkıda bulunan kimse.
  2. İsim (gazete/dergi vb. ne) yazı veren kimse.
    a regular contributor to our magazine.
seçim kampanyası teberru sahibi
seçim kampanyası teberru sahibi
sigorta primi ödeyen memur
gazeteye dışardan yazı yazan kimse
teşvik edici faktörler İsim
yardımcı faktörler İsim
sermayeye katkıda bulunan kişi
gazeteye yazı yazan kişi