death warrant

  1. (a) idam hükmü, idam cezasının infazı, (b) hezimet, (tam) akamet, bütün ümitleri kıran şey/durum.
idam kararını imzalamak Fiil