çiyseme noktası: havadaki subuharının çiy halinde yoğunlaşmaya başladığı sıcaklık derecesi. İsim