1. Hukuk boşa(n)ma.
  She obtained a divorce after years of unhappiness. (bkz: judicial separation ).
 2. boşa(t)mak.
  The judge divorced the couple. The court divorced them. She divorced him.
 3. boşanmak.
  They divorced each other. a divorced woman.
 4. ayrılık, ayrılma.
  a divorce between thought and action.
Boşanma ve Ayrılıkların Tanınmasına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
kocasını boşamak Fiil
karısını boşamak Fiil
mutlak boşanma
eşler sanki ölmüş gibi evliliğin sona ermesi durumu
boşanma davası İsim, Medeni Hukuk
boşanma nedeni
tarafların anlaşarak aralarında aslında var olmayan bir boşanma nedeni göstererek sağladıkları boşanma
boşanma kararı
boşanma için dilekçe vermek Fiil
boşanma dilekçesi vermek Fiil
başka bir ülkede boşanma
boşanma izni vermek Fiil
boşanma nedenleri İsim
talakı selase
mahkemenin verdiği boşanma kararı
mahkemenin evlilik sözleşmesinin bozulup bozulmadığını araştırması sonucu verdiği boşanma kararı
boşanma hukuku
(US) ayrılık
boşanmaya karşı çıkmak Fiil
boşanmak üzere mahkemeye dilekçe vermek Fiil
boşanma dilekçesi
boşanmak istemek Fiil
boşanmak istemek Fiil
boşanma davası açmak Fiil
boşanma davası açmak Fiil
boşanma davası İsim, Medeni Hukuk
anlaşmalı boşanma İsim, Hukuk
evliliğin kesin olarak bitimini gerektiren boşanma
sözcüğü bağlamından dışarı çıkarmak Fiil
bir sözcüğü bağlamından dışarı çıkarmak Fiil
boşanma davası İsim, Medeni Hukuk
tarafların karşılıklı anlaşarak boşanması
karşılıklı rıza ile boşanma
boşanma davası İsim, Medeni Hukuk
boşanma mahkemesi
boşanma kararı
boşanma talebini destekleyecek delil
ayırmak, ayrılmak, ilgisini kesmek.
She led a lonely life, divorced from all her childhood friends and pleasures.
boşanma hâkimi
boşanma kanunu
boşanma kanunu reformu
suç gerekçesiyle boşanma
boşanma dilekçesi
boşanma davası hazırlıkları İsim
boşanma muameleleri İsim
boşanma oranı
boşanma davası İsim, Medeni Hukuk
boşanmadan sonra çocukların vesayeti kendisine verildi
Boşanma ve Evlilik Davaları Mahkemesi
(... aleyhine) boşanma davası açmak Fiil, Hukuk
boşanma davası açmak Fiil
boşanma davası açmak Fiil
boşanma davası açan davacı
boşanma kesinleşti
boşanmış (erkek). İsim