fish or cut bait

  1. zaman kaybetmeden (iyi/kötü) bir şeye karar vermek, tereddüde son vermek, ya son gayretle uğraşmak ya da vaz geçmek.
  2. iki şıktan birini seçmek.