1. İsim ek levhası, lama, kenet, bağlama levhası: ucuca getirilen iki çubuğu/rayı vb. birbirine sıkıca tutturmak
    için ek yerinin yanlarına konulup cıvata ile sıkıştırılan levhalardan herbiri.
bayrak
bağlama