further information

mütemmim malumat için
tamamlayıcı bilgi rica etme
bilgi niz ve gereğinin yapılması için
bilginiz ve gereğinin yapılması için