gimbal ring

  1. İsim yatay tutma düzeni: üzerine tutturulan pusula vb. gibi bir aleti daima yatay durumda tutacak şekilde
    içiçe yerleştirilmiş üç çemberden ibaret düzenek.