1. synagogue
  2. noisy place

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Yahûdilerin ibâdet ... Mûsevî mâbedi
  2. Hûri, hûriler