1. İsim tevazu, alçak gönüllülük, kibirsizlik.
  2. İsim uysallık, yumuşak başlılık, boyun eğme.