1. İsim dürüstlük, doğruluk, iyi ahlâk, namus, şeref, fazilet.
    a man of integrity. commercial integrity. The
    judge's integrity is unquestioned.
  2. İsim bütünlük, tümlük, tamamlık, tamamiyet, bölünmezlik, sağlamlık.
vücut bütünlüğü
iş namusu
iş dürüstlüğü
onurunu zedelemek Fiil
dürüstlüğüne leke sürmek Fiil
veri bütünlüğü Bilgi Teknolojileri
veritabanı bütünlüğü Bilgi Teknolojileri
dengeli bütçe
mali dürüstlük
veri tutarlılığı İsim
toprak bütünlüğü.
ülkesel bütünlük İsim, Uluslararası Hukuk
beden tamlığı, vücut tamlığı