inventory cost

maliyet fiyatı üzerinden hesaplanan stok