moneyed capital

  1. parasal sermaye
  2. rezerv
  3. likit mal varlığı
  4. sermaye varlığı