1. İsim (top arabası vb. çekmek için) ucu çengelli halat.
üç gözlü ilmik.